Teaching

esmuc   upf   uoc   enti   url


Special courses

  • “Treball globalitzat de proposta externa”. Institut 4 Cantons, Barcelona, Jan 2018.

Tutoria amb els estudians de 4rt d’ESO per convertir una aula en una sala d’assaig i/o estudi d’enregistraments (tweet, tweet).

  • “Treball globalitzat de proposta externa”. Institut 4 Cantons, Barcelona, March 2017.

Tutoria amb els estudiants de 4rt d’ESO per realitzar un treball al voltant de l’acústica que permeti millorar la resposta acústica de la Sala d’Actes-Gimnàs de l’Institut.

  • “Mètodes computacionals d’anàlisi musicològic”. ESMUC, Barcelona, March 2016.

Seminari amb els estudiants de Musicologia, coordinats per Joaquim Rabaseda, sobre les diferents metodologies d’anàlisi computacional amb especial èmfasi en els conceptes d’avaluació i repetitibilitat.

  • “Jornada sobre la prevenció auditiva dels músics”. Espai Marfà, Girona, November 2015.

L’Espai Marfà de l’Ajuntament de Girona organitza, amb la participació de l’Observatori per la Prevenció Auditiva dels Músics (OPAM), Mútua Intercomarcal, Prevint i l’ESMUC, la jornada “Malalts de música. Taller de prevenció de riscos auditius per a músics”, iniciativa dedicada a la prevenció de riscos que gira entorn de la salut auditiva dels músics. L’esdeveniment tindrà lloc el pròxim 18 de novembre a les instal·lacions de l’Espai Marfà a Girona. Durant la jornada, es tractaran quines són les conductes de risc que poden sofrir els músics; i els experts encarregats d’impartir el taller oferiran consells pràctics així com informació tècnica amb l’objectiu de sensibilitzar als assistents sobre la importància de prendre les mesures preventives adequades per evitar possibles lesions auditives.

  • “Hacking with Python” (Intensive Programme – Art of Sound, Sound of Art). Cosenza, March 2013.

The aims of the IP are characterized by the furtherexpansion of education related to the world of work incontemporary art: greater involvement of figures andinstitutions that promote new production in the art ofsoound, namely the AMACI (Associazione dei Musei diArte Contemporanea Italiani – The Association of TheItalian Contemporary Art Museums) and “Galerie MarioMazzoli” in Berlin; teaching and workshop activitiesoriented to labor market in order to offer the studentsmore chances of employment in the field ofcontemporary art in Europe; the creation of a networkthat could promote production made by the IP partecipants (art, theory, tecnology) in the three years of the Programme.Even the thematic areas are affected by thedevelopments we have mentioned in the precedingparagraph: network performing arts production withreference to the performing and creative praxis in whichartists play in real time while they stay in places far awayfrom each other, using the broadband for transmissionof music and visual data over optical fibers; electro-acoustic music in relation to the visual arts from thesecond half of 1900 to the present; software for audio,live electronics and network arts production; psychologyof perception and communication; aesthetics ofcontemporary art; composition with sound and image;software design for MIR (Music Information Retrieval)and VIR (Visual Information Retrieval) with thedevelopment, in this second year, of a virtual totem, amultimedia tool that could recognize music dataentered by the user and compare them with thosestored in its archives; software/hardware lab dedicatedto composition and performance praxis with sounds andimages; lab dedicated to network arts production;workshop on “Project Management” dedicated tounderstand how to implement methods of promotingindividual or grouping art proposals in relation to labo rmarket. Partnership: Italy, Portugal, Belgium, Spain, Lithuania,Finland, Denmark.

  • “Jornada de Salut dels Músics”. OPAM, Fundació Universitària del Bages, November 2012.

La Primera Jornada de la Salut dels Músics  tracta els riscos que afecten els músics des del punt de vista de la salut. Mútua Intercomarcal organitza la jornada juntament amb l’Escola de Formació Contínua de la Fundació Universitària del Bages (FUB), Prevint, l’Institut de Fisiologia i Medicina de l’Art-Terrassa i l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). La Jornada de la Salut en els Músics és oberta, a més dels professionals, a professors de música, professionals de la salut de les arts escèniques, tècnics de prevenció de riscos laborals, delegats de prevenció, empresaris i treballadors dels sectors de l’oci i de la música, i també a estudiants de Ciències de la Salut.

  • “Automatic classification of audio”. CIMNE, Universitat Politècnica de Catalunya, June 2012.
  • “Music Information Retrieval”. Universidad de La Rioja, February 2010.
Anuncis