Física i matemàtiques per a la música II

Descripció:

 • Nom: Física i matemàtiques per a la música I
 • Credits: 3 ECTS (30 hores lectives)
 • Tipus: Obligatòria (en l’especialitat de Sonologia).
 • Matèria: Formació Tècnica Específica.
 • Curs: 1r.
 • Quadrimestre: 2n.

Objectius:

 • Comprendre els fonaments matemàtics i físics i la seva presència en la producció i propagació del so.
 • Aplicar els fonaments matemàtics i físics de la producció i propagació del so en processos de síntesi, processament i reconstrucció sonora.
 • Desenvolupar conceptes lògics i analítics per a l’estudi dels processos i senyals musicals.

Continguts:

 • Conceptuals
  • Càlcul i propagació d’errors.
  • Sistemes de numeració i Àlgebra de Boole.
  • Matrius.
  • Càlcul numèric.
  • Estadística per la recerca.
 • Procedimentals:
  • Aplicació dels coneixements al plantejament i resolució de problemes relacionats amb el so i la música.
  • Utilització d’un programari específic per a la resolució simbòlica i numèrica de problemes matemàtics físics.

Avaluacio:

 • Càlcul de la nota mitjana
  • 30% – Practiques
  • 30% – Examen temes 1 a 3
  • 40% – Examen final
 • Condicions
  • No es calculara la nota final si alguna de les tres parts esta suspesa amb nota inferior a 4
  • Per aprovar les practiques, cal haver-les entregat totes. Totes les practiques valen igual

Bibliografia:

 • Recomanada
  • Tom Apostol, “Calculus”, Volume 1&2, Ed. Wiley, 1967.
  • Gareth Loy, “Musimathics, The Mathematical Foundations of Music”, Volume 1&2, The MIT Press, 2007.
  • N. Piskunov, “Cálculo diferencial e integral”, Ed. Limusa, 2004.
 • Complementària
  • Serge Lang, “Basic Mathematics”, Ed. Addison-Wesley, 1971.
  • Gilbert Strang, “Calculus”, Wellesley-Cambridge Press, 1991, Disponible online.
  • René Descartes, “Excellent compendium of musick with necessary and judicious animadversions there upon : by a person of honour”, Reproducció. Disponible online.
 • Llibres de problemes
  • Schaum, “Trigonometry”. 4th .Edition.
  • Schaum, “Cálculo diferencial e integral”.
  • I. Suvorov, “Matemáticas Superiores”.
  • L.R.Mustoe, M.D.J. Barry. Foundation Mathematics. Wiley.
 • Llibres de lectura
  • Ian Stewart, “Cartas a una joven matemática”, Ed. Drakontos Bolsillo, 2009.
  • Robin Wilson, “Lewis Carroll en el país de los números”, Ed. Turner, 2008.
  • Steven Strogatz, “El placer de la x: Una visita guiada por las matemáticas, del uno al infinito”, Ed. Taurus, 2013.
  • Claudi Alsina, “Asesinatos matemáticos: una colección de errores que serian divertidos si no fuesen tan frecuentes”, Ed. Ariel, 2010.
  • Joaquin Giménez; “La proporción: arte y matemáticas”; Ed. Graó, 2009.
  • Denis Guedj, “El teorema del lloro”, Ed. Empúries, 2000.

Documents en línia:

Anuncis