Música i professió

( Resum | Objectius | Habilitats | Continguts | Metodologia | Calendari | Avaluació | Bibliografia )

Resum

 • Mòdul: Tecnologia musical.
 • Assignatura; Música i professió.
 • Estudis: Música com a art interdisciplinària (ESMUC, UB, URV)
 • Credits: 1.6 ECTS (10 hores lectives).
 • Quadrimestre: 1r.
 • Professor: Enric Guaus.
 • Horari: Dimecres de 18:00 a 20:00.
 • Aula: 345, ESMUC.

Objectius

 • Proporcionar una visió general de les tecnologies musicals contemporànies.
 • Fomentar la reflexió sobre les conseqüències o impactes sobre el teixit social, creatiu i cultural del desenvolupament tecnològic musical.
 • Donar a conèixer possibilitats d’explotació de tecnologies musicals per a la creació, la difusió i la recepció dels objectes musicals.
 • Tendir ponts entre la cultura humanística i la cultura tecnològica a partir d’un llenguatge i una terminologia específica, rigorosa, i compartida.

Habilitats

 • Coneixements actualitzats sobre tecnologia musical.
 • Habilitats per a contextualitzar temporalment, culturalment i sociològicament desenvolupaments tecnològics musicals.
 • Vocabulari propi de diverses tecnologies musicals.

Continguts

 1. Fonaments de la tecnologia musical.
 2. Passeig per les tecnologies musicals.
 3. Sonificació i Soundscapes.
 4. Eines per la publicació d’àudio.
 5. Music information retrieval
 6. Tecnologies per la interpretació en viu.

Metodologia

L’assignatura està distribuïda en sessions setmanals de 2 hores cadascuna, al llarg del quadrimestre (veure calendari específic). També es compta amb un temps de dedicació pel treball personal autònom per la revisió del material explicat a classe i la realització d’exercicis teòrics i pràctics.

Calendari

 • Sessió 1: Introducció a la tecnologia musical
 • Sessió 2: Tecnologies digitals
 • Sessió 3: Anàlisi automàtica de continguts
 • Sessió 4: Composició, interfícies musicals i interpretació amb mitjans electrònics.
 • Sessió 5: Sonificació i soundscapes. Publicació d’àudio a la xarxa.

Avaluació

 • 50% Presentacions del recurs musical
  • 25% Resum al blog
  • 25% Comentaris al blog
 • 50% Paisatge Sonor
  • 25% Enregistrament
  • 25% Comentari al blog

Bibliografia

 • Schafer, M. (2013). El paisaje sonoro y la afinación del mundo. Ed. Genérico.
 • Benjamin, W. (2008). The Work of Art in the Age of its technological reproductibility, and other writings on media. Edited by M. Jennings, B. Doherty, and T. Levin. Cambridge, MA: Belknap‐ MIT Press.
 • Bijsterveld, K., van Dijck, J. (Eds.). Sound Souvenirs: Audio Technologies, Memory and Cultural Practices. Amsterdam University.
 • Gilbert, J., Pearson, E. (1999). Discographies: dance music, culture and the politics of sound. London: Routledge.
 • Gould, G. “The Prospects of Recording”. High Fidelity. Vol. 16, no. 4 (April 1966) P. 46‐63. Kahn, D. (1999). Noise, water, meat: a history of sound in the arts. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Katz, Mark. (2004). Capturing Sound : How Technology Has Changed Music. Berkeley: University of California Press.
 • Kusek, D. and Leonhard, G. (2005). The Future of Music: Manifesto for the Digital Music Revolution. Berklee Press.
 • Morton, D. (2000). Off the record: the technology and culture of sound recording in America. New Brunswick. Rutgers University Press.
 • Paul, D. Miller aka DJ Spooky that Subliminal Kid. (2008). Sound Unbound: Sampling, Digital Music and Culture. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Pinch, T., Trocco, F. (2002). Analog days : the invention and impact of the Moog synthesizer. Harvard: Harvard University Press
 • Polotti, P., Rochesso, D. (Eds.) (2008). Sound to Sense, Sense to Sound: A State of the Art in Sound and Music Computing. Logos Verlag, Berlin.
 • Roads, C. (1996). The Computer Music Tutorial. Cambridge, MA: MIT Press. Tschmuck, P. (2006). Creativity and Innovation in the Music Industry. Dordrecht, The
 • Netherlands: Springer.
 • Wurtzler, S. (2007). Electric sounds : technological change and the rise of corporate mass media. New York: Columbia University Press.

Enllaços

 • Blog para la presentación de recursos: aquí.
 • Blog para los comentarios de los recursos: aqui.
 • Blog para compartir el paisaje sonoro: aqui.
Anuncis