Frases Cèlebres

A voltes, els nervis en un exàmen juguen males passades. O la ignorància. O la mala lletra. Sigui com sigui, per tal d’amenitzar la feixuga tasca correctora, m’apunto aquelles frases que em trobo i em fan riure. Aquí les deixo, amb tot el meu carinyo vers els meus alumnes…

Acústica:

 • Si un cos està en repòs, tendeix a estar en repòs.
 • Un cos està en repòs mentre no es posi en moviment.
 • El sonòmetre quantifica objectivament el nivell de precisió.
 • Els 0dBs serien les freqüències que no sentim, però a sota de 0 hi ha moltes altres freqüències.
 • Pregunta: Atenuació per distància. Resposta: … i la intensitat es doblega.
 • La amplitud se queda más estrecha.
 • Les persones depenem de la direcció del so.
 • La freqüència és infinita, és a dir, vibrarà per sempre més.
 • Las ondas esféricas se propagan en círculos. Las ondas planas, igual.
 • Pues que las ondas son mas cortas por la tanto mas altas.
 • Les ones planes, quan comencen a propagar-se, la seva amplitud va augmentant i llavors la intensitat es va perdent. A les ones planes, la amplitud es manté.
 • Las ondas planas no sufren atenuación a distancia porque su propagación es lineal (televisión != tubo).
 • La onda plana llegará a mi oido a máximo de intensidad como cuando un coche se estampa en una pared.
 • La longitud de onda tendrá una longitud de onda mas grande.
 • Entonces la temperatura aumenta lo que influencia sobre la velocitat del aire porque el aire no es el mateix al cabo de 1 hora lo que aumenta la longitud y porque la presión aumenta.
 • La ressonància és algo molt comú de zones naturals, o no hi ha arribat la societat i no hi ha res (com poden ser alguns indrets de les muntanyes, algunes valls).
 • Batements: Sento un soroll extrany, que emprenya la paciència.
 • Pregunta: Punts d’interferència constructiva. Resposta:Asta aquel punto en que se expanden las hondas.
 • Pregunta: Efecte emmascarament. Resposta: …estas con una amiga y pasa un autobús muy cerca. En ese momento dejas de escucharla (mejor dicho, de oirla!).
 • La oïda externa funciona com una parabòlica.
 • Les membranes de les orelles tenen la forma que tenen per captar millor el so.
 • El martell fa de palanca i pica amb l’enclusa i aquesta transmet la vibració cap a l’estret.
 • La cadena d’ossets transporta les vibracions del timpà cap a la finestra.
 • Les persones, per tant, sentirà la mateixa intensitat però atenuada a diferents intensitats.
 • Pregunta: Els formants de la veu. Resposta: Sembla que canvia l’englotament, és a dir, l’obertura de la gargamella.
 • Pregunta: Vocalització de les vocals a les notes agudes d’una soprano. Resposta: …porque cuando una soprano canta una nota muy parriba las cuerdas van tan rápido que no hay tiempo a pronunciar las vocales.
 • Un amic turc va definir el vibrato com la manera com els occidentals dissimulen les seves desafinacions.
 • Un formante es un grupo de resonancias creadas por la cavidad bucal y otros aspectos ginecológicos.
 • …lo que se hace es variar la tensión de la cuerda, subiendo y dejando la cuerda, esto se conoce como VENDING.
 • Pregunta: Tub cònic. Resposta: És difícil de definir el seu comportament, però a mode de generalització podriem dir que normalment funciona com un tub cònic.
 • Pregunta: Quins harmònics es generen en un tub obert pels dos extrems? Resposta: Els parells perquè són els més simpàtics.
 • Els harmònics del do del clarinet són molt irregulars.
 • El clarinet és un instrument de canya molt simple.
 • Seguiria el mateix proscediment però a una altra octaba.
 • Pregunta: Càlculs per augmentar un intèrval de 5a. Resposta: 3/2*3/2*3/2*3/2*3/2=5/6.
 • El intstrumentalista tendrá que pujar a la frecuencia inicial.

Tecnologia Musical:

 • sin(45º)=0.7 -> sin(135º)=2.1.
 • Lo mismo pero en positivo, es decir, -0.577.
 • …porque hablar del seno es equivalente a hablar de la amplitud en forma de Honda.
 • Pregunta: Concepte de freqüència? Resposta: … i la freqüència es mesura en dB/s.
 • La frecuencia se mide en Herpes.
 • La representació temporal del so: Es tracta de la mateixa informació que la freqüencial. En canvi, la freqüecial dóna una visió més complerta.
 • El so simple és més com un pi, mentre que el complex té molt més cos.
 • Pregunta: Diferències conceptials entre el Finale i el Logic Audio. Resposta: El Finale està clar.
 • Pregunta: Per passar una seqüència MIDI a format àudio. Resposta: Para escuchar la pieza MIDI se utiliza el WAP.
 • El format MP3 emmagatzema la informació virtual treballant en bits enlloc de minuts, fent així l’arxiu molt més curt.

Electrònica:

 • Un sistema pot ser analògic o bé gràfic.
 • El filtre paramètric purifica el so.
 • … i conectem el senyal a la Tapa de Potència.

Música, indústria cultural i tecnologies digitals:

 • Las nubes del atardecer se pueden convertir en arcilla dorada si un caballo de piedra les regala una flor de chocolate. Te gusta el chocolate? Me encanta el chocolate! Tomémonos este chocolate y sembremos tres mil millones de árboles…
 • Les cançons, però, han de ser per a nens, sense que siguin ofensives i que curin el llenguatge (sóc mestre de català). A demés, necessito una selecció…

Tractament i publicació d’àudio

 • No se puede generar el sonido de una gota de agua mediante síntesis adictiva.
 • De la mateixa manera, pel que fa la tassa de mostreig…
 • Podem diu que realment el so amb major qualitat es pot sentir amb menor soroll.
 • Dit això, podem veure que la diferència de les dues ones amb la mateixa freqüència i diferent intensitat equival a dir que tenim dues ones amb la mateixa freqüència i diferent intensitat.
 • Normalment, això s’ha fet amb diversos models d’altaveus, principalment amb una
  estructura convencional amb una bovina.
 • El MP3 es un archivo con comprensión.

Altres:

 • (enmig d’un exàmen, i en veu alta) Algú sap on és el Logaritme del Nòkia?
 • 3 ) No ho sé. No vaig venir a classe. Ho sento. 4 ) El mateix d’abans. 7 ) Tampoc era a classe i no ho sé. 8 ) Tampoc era a classe i no ho sé.
 • Bé, havera si t’ho puc enviar tot aquesta tarda mateix!
Anuncis