Acústica de recintes i tècniques avançades d’enregistrament

( Resum | Objectius | Continguts | Metodologia | Avaluació | Bibliografia )

Resum

Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és aprendre a aplicar els fonaments d’acústica relacionats amb els instruments musicals, l’acústica de recintes, les tecnologies relatives a l’enregistrament i la pràctica interpretativa. Amb aquesta assignatura els estudiants coneixeran el funcionament bàsic de captació, edició i mescla de so per poder enregistrar les seves propies interpretacions, en condicions acústiques adequades.

Continguts

 • Fonaments d’Acústica i Acústica de Recintes
  • Introducció a l’acústica
  • La oïda humana
  • Acústica de recintes
  • Mesura i simulació
 • Organologia
  • La veu humana
  • Instruments de corda
  • Instruments de vent
  • Instruments de teclat
  • Temperaments històrics
 • Tècniques avançades d’enregistrament
  • Introducció a les tècniques d’enregistrament
  • Sessions d’enregistrament
  • Sessions de postproducció

Metodologia

L’assignatura està distribuïda en sessions setmanals de 2 hores cadascuna, al llarg del quatrimestre (veure calendari específic). També es compta amb un temps de dedicació pel treball personal autònom per la revisió del material explicat a classe i la realització d’exercicis teòrics i pràctics.

Avaluació

 • Per aprovar l’assignatura cal assistir a un mínim del 75% de les sessions.
 • Al final de cada bloc hi haurà una activitat d’avaluació.
 • Per calcular la nota final cal obtenir una qualificació superior a 4 de cadascuna de les activitats.
 • La nota final es calcula com la mitjana de les tres activitats d’avaluació.

Bibliografia

 • ACÚSTICA FISICO-MUSICAL; Antonio Calvo-Manzano; Real Música
 • THE SCIENCE OF SOUND; Thomas D. Rossign; Addison-Wesley
 • DISEÑO ACUSTICO DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS, A. Carrion; Ed. UPC, 1998.
 • THE PHYSICS OF MUSICAL INSTRUMENTS; Neville H. Fletcher & Thomas D. Rossign; Springer-Verlag
Anuncis